Atenció a la primera infància

Atención a la primera infancia

PROGRAMA D’ATENCIÓ A la PRIMERA INFÀNCIA

1.- DETECCIÓ PRECOÇ DE LES DIFICULTATS DEL DESENVOLUPAMENT EN XIQUETS/AS MENORS DE TRES ANYS

Aquesta tasca la realitza un equip multidisciplinari compost per especialistes en Pediatria, Pedagogia, Psicologia, Matrones i Treballadores Socials de diferents organismes i entitats próximes al municipi.

L’equip de professionals a través de, les escoles infantils del municipi, del centre d’Atenció Primerenca del P.I.F.I., de Paterna i de les revisions periòdiques en el Centre de Salut, duen a terme aquesta importantíssima tasca de detecció de dificultats en la primera infància.

Una vegada detectada la dificultat en el xiquet o xiqueta, es valoren les seues necessitats, s’assessora a les famílies i es deriva, si és necessari, al servei corresponent.

2.- COL·LABORACIÓ AMB LES ESCOLES INFANTILS.

En les escoles infantils del municipi, s’inicia el protocol d’actuació del 1º cicle d’Educació Infantil i es realitza el seguiment individual i familiar al llarg del curs, proporcionant assessorament sobre materials per a l’estimulació de xiquets i xiquetes amb anomalies en el desenvolupament evolutiu.

3.- TALLER DE PRIMERA INFÀNCIA.

Tots els anys es realitza un taller dirigit als pares i les mares acompanyats amb els seus fills/as d’1 a 2 anys. El contingut del taller es centra en els aspectes més rellevants del desenvolupament infantil:

  • Psicomotricitat
  • Cognició i llenguatge
  • Desenvolupe social i emocional
  • Desenvolupament de la percepció i atenció a través de la música.

En finalitzar, les famílies emplenen un qüestionari corresponent a aquest Programa Preventiu i un altre sobre la Valoració del taller, com a mostra de qualitat educativa i de ser un programa municipal pioner.