Escolarització

escuelas[1]

A fi de garantir el dret a l’educació i vetlar perquè els menors en edat escolar tinguen una plaça en la localitat d’acord amb les sol·licituds de les famílies, l’Ajuntament participa activament en el procés d’escolarització. Per a això, disposa de mecanismes com:

1.  La Comissió d’Escolarització, en la que están representats els directors/es dels centres escolars de Quart, les AMPAS, l’Administració Educativa i l’Ajuntament de Quart.

2. L’Escolarització al llarg del curs: des de l’Àrea d’Educació Municipal es realitza l’escolarització de l’alumnat del 2n cicle d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria (E.S.O.) que sol·licita una plaça escolar fora dels terminis ordinaris marcats per la Conselleria d’Educació (Maig per a Infantil i Primària i Maig i Setembre per a la E.S.O.).

Així, doncs, totes les famílies que establisquen la seua nova residència en Quart de Poblet en qualsevol moment del curs escolar, hauran de dirigir-se a l’Àrea d’Educació on li’ls informarà dels requisits necessaris, li’ls informarà sobre l’oferta educativa per al curs que sol·liciten i se´ls adjudicarà una plaça escolar entre les vacants disponibles.

3. Informació i Orientacions sobre tots els recursos educatius que es poden trovar a la nostra localitat.