INFORMACIÓ SOBRE LA ESCOLARITZACIÓ

Per a aquest pròxim curs 2018/2019 per als cicles d’educació infantil i per al primer cicle d’educació primària ja no funcionaran els actuals programes de llinea en castellà o valencià. A continuació us mostrem el programa llingüistic sol·licitat pels col·legis de Quart de Poblet, que fa referència a la proporció en la qual s’impartiran les classes en les diferents llengües (Castellà, valencià i anglès).

PLANES  LINGÜÍSTICOS CENTROS EDUCATIVOS

 

 

 

 

 

 

Les sol·licituds i documentació es lliuraran en el centre triat com a primera opció.

Tota la informació a la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/ca/web/admision-alumnado/asistente-de-admision-telematica

Triar l’opció de la pestanya “admissió d’alumnat”. L’imprès de sol·licitud es pot omplir en l’apartat de “Alumnat” Annex: “Sol·licitud d’admissió ………” segons l’opció escollida. La sol·licitud consta de dues pàgines i s’ha d’emplenar els dos exemplars un per l’interessat i l’altre per lliurar al centre escolar.