MATINAL XIQUETS CURS ESCOLAR 2014-2015

ninos-comiendo 

INSCRIPCIÓ EN EL SERVEI DE MATINAL  XIQUETS

Fins a finalitzar el curs escolar es pot realitzar la inscripció al servei de Matinal Xiquets.

A partir del dia tres de setembre (començament del curs escolar) es podran inscriure les famílies que no ho hagen fet amb anterioritat.
Información Matinal Xiquets2014-15

FolletoMatinalXiquetsA4