Terminis de sol·licitud per a beques d’estudiants del Ministeri d’Educació curso acadèmic 2015-2016

adolescentes-identidad

Estudiants que cursen estudis postobligatories (nivell universitari)
(Ministeri d’Educació).

http://www.gva.es:80/es/inicio/procedimientos?id_proc=16942

Estudiants que cursen estudis postobligatories (nivells no universitaris)
(Ministeri d’Educació).

http://www.gva.es:80/es/inicio/procedimientos?id_proc=242

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

(discapacitats i superdotats). (Ministeri d’Educació).

http://www.gva.es:80/es/inicio/procedimientos?id_proc=1419