PROGRAMA QUART A L´ESCOLA

Un any més la Regidoria d’Educació ha elaborat un programa anual d’activitats dirigides a tots els nivells educatius, des de E. Infantil a Batxillerat.

Estes activitats s’oferixen als centres escolars i instituts perquè els tutors decidisquen quals són més adequades per al seu alumnat. També hi ha activitats formatives per al professorat, AMPAS i el Centre de Persones Adultes.

El programa Quart a l’Escola es realitza des de les diferents àrees municipals: Cultura, Educació, Igualtat, Biblioteca, Consumo… i té la finalitat de recolzar i completar la labor educativa dels centres per mitjà d’activitats tan diverses com a teatre, medi ambient, tallers, concursos i xarrades preventives i informatives. D’altra banda, el programa pretén també que els escolars coneguen i es familiaritzen amb el seu entorn més pròxim: l’ajuntament, la biblioteca, el llit del riu Túria i altres llocs més destacats del nostre municipi.

En els següents enllaços poden trobar el programa desglossat per cicles educatius:

CATALOGO E.INFANTIL Y PRIMARIA

CATÁLOGO ESO PFCB BACHILLER

CATALOGO C. FORMATIVOS, EPA, AMPA Y PROFESORADO